Zoznam štatutárnych audítorov

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

logo_color_lores_RGB Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 811 07 Bratislava

skau_logo_60_v2 Slovenská komora audítorov, Záhradnícka 62, P.O.BOX 49, 820 05 Bratislava 25


Zoznam štatutárnych audítorov podľa § 10 zákona č. 423/2015 Z. z. (aktualizované dňa 08.10.2020):

Vyhľadávanie
Meno štatutárneho audítora
Trvalý pobyt
Číslo licencie
Forma licencie
 
1 / 25 > >|
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk