Zoznam audítorských spoločností strana 2

logo_color_lores_RGB  Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 811 07 Bratislava

skau_logo_60_v2  Slovenská komora audítorov, Záhradnícka 62, P.O.BOX 49, 820 05 Bratislava 25


Zoznam audítorských spoločností podľa § 11 zákona č. 423/2015 Z. z. (aktualizované dňa 3.4.2024):

Vyhľadávanie
Názov audítorskej spoločnosti
Sídlo
Číslo licencie
Forma licencie
 
2 / 0 |< < > >|
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk