KPMG Slovensko spol. s r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
KPMG Slovensko spol. s r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing.Ľuboš Vančo
 
Sídlo
Dvořákovo nábrežie 10 , 811 02 Bratislava Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
KPMG
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
96
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
05.10.1995
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Ľuboš VANČO
Vančurova 13529/17 , 831 01 Bratislava - Nové Mesto Slovensko/www.kpmg.sk
vlastník
/KPMG CEE HOLDING, a.s.
Pobřežní 648/1a , 186 00 Praha Česká republika/www.kpmg.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Quentin John CROSSLEY
Pálffyho 1999/13 , 900 25 Chorvátsky Grob Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Martin KRŠJAK, ACCA
Fialková 1769/1 , 900 42 Dunajská Lužná Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk