ALFA AUDIT, s.r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
ALFA AUDIT, s.r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing.Jarmila Bokorová, Ing. Magdaléna Koštialová
 
Sídlo
Sv. Cyrila a Metoda 2 , 921 01 Piešťany Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
Pobočka Trenčín - Javorová 2, 911 05 Trenčín
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
Člen siete ALFA AUDIT. Do siete sú začlenené: ALFA AUDIT, s.r.o. so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01 Piešťany a ALFA AUDIT, s.r.o. so sídlom Skořepka 1058/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 (pobočka spoločnosti: Kasárna 1494, 696 81 Bzenec).
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
93
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
08.08.1995
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Jarmila BOKOROVÁ
Ratnovce 345 , 922 31 Ratnovce Slovensko/www.alfa-audit.sk
vlastník
Ing. Helena JUDINYOVÁ
Staničná 5 , 911 05 Trenčín Slovensko/www.alfa-audit.sk
vlastník
Ing. Magdaléna KOŠTIALOVÁ
Nové Prúdy 6 , 911 01 Trenčín Slovensko/www.alfa-audit.sk
vlastník
Ing. Milan MOZOLÁK
J. Kupeckého 3319/43 , 921 01 Piešťany 1 Slovensko/www.alfa-audit.sk
vlastník
/ALFA AUDIT, s.r.o.
Skořepka 1058/8 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika/www.alfa-audit.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Jarmila BOKOROVÁ
Ratnovce 345 , 922 31 Ratnovce Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Magdaléna KOŠTIALOVÁ
Nové Prúdy 6 , 911 01 Trenčín Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk