D.E.A. Consult Lučenec s.r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
D.E.A. Consult Lučenec s.r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Tibor Pefčík
 
Sídlo
Hviezdoslavova ulica 49/11 , 984 01 Lučenec Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
Sieť D.E.A. Consult: D.E.A. CONSULTt s.r.o.Hattalova 12/A Bratislava, D.E.A.CONSULT Košice spol.s r.o. Masarykova 1 Košice, D.E.A.CONSULT TRENČÍN s.r.o.
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
82
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
07.06.1995
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
01.09.2011 
Dôvody zániku licencie
§ 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 540/2007 Z. z., vlastná žiadosť 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Tibor PEFČÍK
Gagarinova 7 , 984 01 Lučenec Slovensko/
vlastník
/D.E.A.Consult,s.r.o.
Hattalova 12/A Bratislava Slovensko/
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Tibor PEFČÍK
Gagarinova 7 , 984 01 Lučenec Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk