Moore BDR s. r. o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
Moore BDR s. r. o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová
 
Sídlo
Cesta k nemocnici 1B , 974 01 Banská Bystrica Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
je v sieti so spoločnosťou BDR Consult spol. s r.o. nezávislý člen spoločnosti Moore Stephens International Limited zoznam všetkých subjektov začlenených do siete je k dispozícii v mieste sídla spoločnosti BDR, spol.s r.o.
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
6
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
05.04.1993
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Ivan KIŇO
M.Hattalu 421/8 , 974 01 Banská Bystrica Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska KIŇOVÁ
Veterná 8 , 811 03 Bratislava Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
Mag. Martin Kiňo
M.Hattalu 421/8 , 974 01 Banská Bystrica Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Ivan KIŇO
M.Hattalu 421/8 , 974 01 Banská Bystrica Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska KIŇOVÁ
Veterná 8 , 811 03 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Mag. Martin Kiňo
M.Hattalu 421/8 , 974 01 Banská Bystrica Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk