PKF Slovensko s. r. o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
PKF Slovensko s. r. o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Jana Rendeková
 
Sídlo
Nábrežie Sv. Cyrila 47 , 971 01 Prievidza Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
PKF International Limited,www.pkf.com
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
40
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
07.02.1994
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Štefan KARDOŠ
Nové Záhrady III 17570/20 , 821 05 Bratislava Slovensko/www.pkf.sk
vlastník
Ing. Dagmar GOMBARČÍKOVÁ
Clementisova 43/1 , 971 01 Prievidza Slovensko/www.pkf.sk
vlastník
/PKF Funding, s.r.o.
Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Slovensko/www.pkf.sk
vlastník
Ing. Marián Fabian
Vrchárska 477/12 , 971 01 Prievidza Slovensko/www.pkf.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Štefan KARDOŠ
Nové Záhrady III 17570/20 , 821 05 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Dagmar GOMBARČÍKOVÁ
Clementisova 43/1 , 971 01 Prievidza Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Marián Fabian
Vrchárska 477/12 , 971 01 Prievidza Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk