Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing.Mária Harantová
 
Sídlo
Kamenná cesta 3 , 010 01 Žilina Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
39
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
11.02.1994
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
31.05.2022 
Dôvody zániku licencie
§ 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 423/2015 Z. z., vlastná žiadosť 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Mária HARANTOVÁ
Dolinský Potok 2306 , 024 01 Kysucké Nové Mesto Slovensko/
vlastník
Ing. Viera JANCOVÁ
Bratislavská 417/19 , 010 01 Žilina Slovensko/
vlastník
Ing. Anna KÁČEROVÁ
Cementárenská 128/54 , 013 11 Lietavská Lúčka Slovensko/
vlastník
Ing. Štefan SZÖKE
Berlínska 1676/6 , 010 08 Žilina Slovensko/
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Mária HARANTOVÁ
Dolinský Potok 2306 , 024 01 Kysucké Nové Mesto Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Štefan SZÖKE
Berlínska 1676/6 , 010 08 Žilina Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk