Grant Thornton Audit, s. r. o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
Grant Thornton Audit, s. r. o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Martina Runčáková
 
Sídlo
Hodžovo námestie 1A , 811 06 Bratislava Slovensko
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
Grant Thornton International
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
28
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
10.11.1993
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
/IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Stra 1/TOP 13 , 1100 Viedeň Rakúska republika/www.ib-grantthornton.com,www.grantthornton.sk
vlastník
Ing. Martina RUNČÁKOVÁ
Námestie slobody 13 , 811 06 Bratislava Slovenská republika/www.ib-grantthornton.com,www.grantthornton.sk
vlastník
Ing. Martina Hodoňová
Námestie slobody 13 , 811 06 Bratislava Slovenská republika/www.ib-grantthornton.com,www.grantthornton.sk
vlastník
Ing. Silvia Hallová
Hradská 20067/4H , 821 07 Bratislava Slovenská republika/www.ib-grantthornton.com,www.grantthornton.sk
vlastník
Ing. Filip TICHÝ
Pílová 692/2A , 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Slovensko/www.ib-grantthornton.com,www.grantthornton.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Filip TICHÝ
Pílová 692/2A , 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Dr. Wilfried Serles
Thoephil Hansen Gasse 14 , 1230 Viedeň Rakúsko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk