CCS AUDIT, spol. s r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
CCS AUDIT, spol. s r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing.Pavol Laboš
 
Sídlo
Tomášiková 50/E , 831 04 Bratislava Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
276
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
17.12.2004
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
zamestnanec,spoločník
zamestnanec,spoločník
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Pavol LABOŠ
Pečnianska 31 , 851 01 Bratislava Slovensko/www.ccsaudit.sk
vlastník
/CCS Consulting, s.r.o.
Kapitulská 15 , 811 01 Bratislava Slovensko/www.ccsaudit.sk
vlastník
Ing. Slávka DOLÁKOVÁ
Konventná 17 , 811 03 Bratislava Slovensko/www.ccsaudit.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Pavol LABOŠ
Pečnianska 31 , 851 01 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
JUDr. Jaroslav RUŽIČKA CSc.
Žiarska 1 , 811 03 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Mgr. Ladislav Krechňák
Zvončínska 1104 , 900 55 Lozorno Slovensko
člen dozornej rady
Marek Zvara
Šulekova 22 , 811 03 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk