BDR Consult spol. s r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
BDR Consult spol. s r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Viera Babjaková
 
Sídlo
M.M.Hodžu 3 , 974 01 Banská Bystrica
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
je v sieti so spoločnosťou BDR, spol. s r.o.
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
23
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
26.10.1993
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Igor ŠULAJ
Jaseňová 29 , 974 09 Banská Bystrica Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
/BDR spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3 Banská Bystrica Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
Ing. Drahoslava Ihringová
Šustekova 3643/12 , 851 01 Bratislava-Petržalka Slovensko/www.bdrbb.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Drahoslava Ihringová
Šustekova 3643/12 , 851 01 Bratislava-Petržalka Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska KIŇOVÁ
Veterná 8 , 811 03 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Drahuša MAKOVÍNIOVÁ
Gwerkovej 22 , 851 04 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Slavka ŠULAJOVÁ
Jaseňová 29 , 974 09 Banská Bystrica Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk