KLT AUDIT, spol. s r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
KLT AUDIT, spol. s r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Tibor Kosák, PhD.
 
Sídlo
Vajanského 23/B , 917 01 Trnava Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
212
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
11.06.1999
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
spoločník,zamestnanec
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
Ing. Tibor KOSÁK, PhD.
Sládkovičova 37 , 917 01 Trnava Slovensko/www.kltaudit.sk
vlastník
Mgr. Ing. Lucia THEIS
Matejkova 3520/30 , 841 05 Bratislava/www.kltaudit.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Tibor KOSÁK, PhD.
Sládkovičova 37 , 917 01 Trnava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Mgr. Ing. Lucia THEIS
Matejkova 3520/30 , 841 05 Bratislava
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk