"D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
"D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Ján Balga
 
Sídlo
Hattalova 12 A , 831 03 Bratislava Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
D.E.A. Consult
 
Licencia
 
Forma licencie
zaniknutá
Číslo licencie
16
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
08.06.1993
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
11.10.2016 
Dôvody zániku licencie
§ 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 423/2015 Z. z. 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Licencia
Meno
Vzťah
 
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
JUDr. Ing. Ján BALGA, CA
Ružová 224/5 , 905 01 Senica nad Myjavou Slovensko/www.deaconsult.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
JUDr. Ing. Ján BALGA, CA
Ružová 224/5 , 905 01 Senica nad Myjavou Slovensko
štatutárny orgán-konateľ

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk