Deloitte Audit s.r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
Deloitte Audit s.r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Ing. Peter Longauer
 
Sídlo
Pribinova 34 , 811 09 Bratislava Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
Ing. Wolda Kidan Grant bol odstránený zo zoznamu ŠA zahrnutých v poistení a to kvôli odvolaniu ako konateľa s účinnosťou od 30.9.2023
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
14
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
10.05.1993
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
Dátum
16.05.2018 
Zápis o uložení sankcie
Pokuta podľa § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 423/2015 Z. z. 
 
 
Dátum
27.08.2021 
Zápis o uložení sankcie
Pokuta podľa § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 423/2015 Z. z. za porušenie čl. 5 ods. 1 písm. a) bod vii) Nariadenia a § 28 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. v spojení s § 33 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. 
 
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
/DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED
Lampousas 1 , 1095 Nicosia Cyprus/www.deloitte.sk
vlastník
/Deloitte Audit s.r.o.
Italská 2581/67 , 120 00 Praha 2, Vinohrady Česká republika/www.deloitte.sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Ing. Zuzana LETKOVÁ, FCCA
Pod Zečákom 20 , 841 03 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Peter LONGAUER, FCCA
Drotárska cesta 6170/102 , 811 02 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Ivana Lorencovičová
Pri gaštanovej aleji 1642/6 , 851 10 Bratislava - Rusovce Slovenská republika
štatutárny orgán-konateľ
Michal Kopanič
Royova 25 , 831 01 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Miloš MARTONČÍK, FCCA, CPA
Na Košarisku 2436/45 , 040 11 Košice Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
PhDr. Ľubica Dumitrescu
Podunajská 12479/23B , 821 06 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Martin Tesař
Polní 303 , 252 45 Zvole Česká republika
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Patrik FERKO, ACCA
Agátová 948/101 , 900 33 Marianka Slovenská republika
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Peter JAROŠ, ACCA
Obežná 3237/6 , 821 02 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Ján BOBOCKÝ, FCCA
Jaroslavova 2990/12A , 851 01 Bratislava - Petržalka Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Valéria Morťaniková
Klimkovičova 31 , 040 23 Košice
člen dozornej rady

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk