PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

<< Späť na zoznam audítorských spoločností
 
Audítorská spoločnosť
 
Obchodné meno
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 
IČO
 
Právna forma
spoločnosť s.r.o.
 
Kontaktná osoba
Mgr. Juraj Tučný
 
Sídlo
Karadžičova 2 , 815 32 Bratislava-mestská časť Staré Mesto Slovensko
 
Webové sídlo
 
Adresa každej kancelárie audítorskej spoločnosti v členskom štáte
 
Členstvo audítorskej spoločnosti v sieti
PricewaterhouseCoopers International Ltd. www.pwc.com
 
Licencia
 
Forma licencie
aktívna
Číslo licencie
161
Dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločností
09.02.1998
 
Pozastavenie licencie
 
Dátum pozastavenia  licencie
Dôvody pozastavenia licencie
Dátum vrátenia licencie
 
Zánik licencie
 
Dátum zániku licencie
 
Dôvody zániku licencie
 
 
Zápis o uložení disciplinárneho opatrenia
 
 
Zápis o uložení sankcie
 
 
Zoznam licencií vydaných audítorskej spoločnosti v inom členskom štáte a v tretej krajine
 
 
 
Štatutárni audítori
 
Vlastníci a akcionári audítorskej spoločnosti
 
Meno/obchodné meno spoločnosti
Trvalý pobyt/sídlo
Forma účasti
 
/PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V.
Raamweg 1 B , 2596 HL Hague Holandsko/www.pwc.com/sk
vlastník
/PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve,d.o.o.
Cesta v Kleče 15 , 1000 Ľubľana Slovinsko/www.pwc.com/sk
vlastník
/PricewaterhouseCoopers Polska spólka z ograniczona odpowiedzialnościa Audyt spólka komandytowa
Polna 11 , 00-633 Varšava Poľská republika/www.pwc.com/sk
vlastník
 
Členstvo v orgánoch audítorskej spoločnosti
 
Meno
Trvalý pobyt
Forma členstva
 
Todd William Bradshaw
Lermontovova 914/9 , 811 03 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Mgr. Juraj TUČNÝ
Jesenského 5/9 , 971 01 Prievidza Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Ivo Doležal
Novosvetská 1220/25 , 811 06 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Christiana Serugová
Trinásta 11399/10 , 831 01 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Karsten Hegel
Ahornallee 18 , 22848 Norderstedt Nemecká spolková republika
člen dozornej rady
Mgr. Radoslav NÁHLIK
Mliekarenská 16012/19 , 821 09 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Mgr. Martin GALLOVIČ
Radlinského 7914/49 , 811 07 Bratislava Slovensko
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Alica Pavúková
Horná 5 , 900 01 Modra Slovenská republika
člen dozornej rady
Ing. Dagmar Haklová
Okružná 43 , 900 45 Malinovo Slovenská republika
člen dozornej rady
Ing. Peter HAVALDA
Ľudovíta Rajtera 52 , 902 01 Pezinok Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Martin Šikulaj
Dlhé diely III. 25 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozornej rady
Jens Hörning
Deviata 3130/7 , 831 01 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Peter MRNKA
Ul. 29. augusta 18 , 811 08 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady
Ing. Věra Výtvarová
Astlova 3205/1 , 150 00 Praha - Smíchov Česká republika
štatutárny orgán-konateľ
Ing. Katarína ŠILHÁROVÁ
Obrancov mieru 40 , 802 01 Pezinok Slovesnko
člen dozornej rady
Bartosz Wojciech Jasiolek
Królowej Jadwigi 299F , 30-234 Krakow Poľská republika
člen dozornej rady
Ing. Štefan ČUPIL
Hattalova 1065/21 , 831 03 Bratislava - Nové Mesto Slovensko
člen dozornej rady
Simon Ferrers-Dunn
Femdale Road 31 , BH255EX New Milton, Hampshire Veľká Británia
člen dozornej rady
Pavol Pravda
Zámocká 18 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozornej rady
Ing. František ZUMMER
Lužná 1 , 851 04 Bratislava Slovensko
člen dozornej rady

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk