Faktúry a objednávky

Faktúry a objednávky

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2024 do 31.1.2024):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2023 do 31.1.2023):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2022 do 31.12.2022):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2021 do 31.12.2021):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2020 do 31.12.2020):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2019 do 31.12.2019):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2018 do 31.12.2018):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2017 do 31.12.2017):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2016 do 31.12.2016):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2015 do 31.12.2015):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2014 do 31.12.2014):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2013 do 31.12.2013):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2012 do 31.12.2012)

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk