Faktúry, objednávky a verejné obstarávanie

Faktúry, objednávky a verejné obstarávanie

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2021 do 10.11.2021):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2020 do 31.12.2020):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2019 do 31.12.2019):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2018 do 31.12.2018):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2017 do 31.12.2017):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2016 do 31.12.2016):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2015 do 31.12.2015):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2014 do 31.12.2014):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2013 do 31.12.2013):

Zoznam povinne zverejňovaných objednávok a faktúr za tovary, služby a prácu (od 01.01.2012 do 31.12.2012)

 

Verejné obstarávanie

Podľa ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur:


Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013 

 
 

 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk