Kontakty

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

IČO: 42 129 079

Adresa

Sídlo Úradu:
Slovanská 1
811 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Slovanská 1
P.O.Box 63
810 05 Bratislava 15

Kontakt
Telefónne číslo:
+421(0)2 5726 7525
Faxové číslo:
+421(0)2 5726 7500
 
Bankové údaje
Číslo účtu:
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:
SPSRSKBA
Podateľňa
Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
E-mailová adresa pre podateľňu:
Kontaktné osoby
Generálna riaditeľka
Telefónne číslo:
E-mail:
Ing. Katarína Kaszasová
+421(0)2 5726 7525
Asistentka generálnej riaditeľky
 
 
Mgr. Katarína Alexandra Kerpánová
+421(0)2 5726 7525
Zamestnanec zodpovedný za prípravu skúšok, kontrolu sústavného vzdelávania a agendu SVZ a OS
Danica Doláková
+421(0)2 5726 7515
Zamestnanec zodpovedný za evidenciu licencií a vedenie zoznamov
Šimon Škuta
+421(0)2 5726 7514

 

Snímka_spolu
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
Fax: +421 2 5726 75 00
E-mail: udva@udva.sk