Kontakty

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Adresa

Sídlo Úradu:
Slovanská 1
811 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Slovanská 1
P.O.Box 63
810 05 Bratislava 15

Kontakt
Telefónne číslo:
+421(0)2 5726 7525
 
Bankové údaje
Číslo účtu:
SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód:
SPSRSKBA
Podateľňa
Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
E-mailová adresa pre podateľňu:
  
Úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:
.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .zip
Kontaktné osoby
Generálna riaditeľka
Telefónne číslo:
E-mail:
Ing. Katarína Kaszasová
+421(0)2 5726 7525
Asistentka generálnej riaditeľky
 
 
Renáta Kechanová B.A.
+421(0)2 5726 7525
Zamestnanec zodpovedný za prípravu skúšok, kontrolu sústavného vzdelávania a agendu SVZ a OS
Danica Doláková
+421(0)2 5726 7515
Zamestnanec zodpovedný za evidenciu licencií a vedenie zoznamov
Ing. Mária Chrenková 
+421(0)2 5726 7514

 

Snímka_spolu
 
Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk