Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu

Zápisnice z rokovaní Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2022:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2021:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2020:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2019:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2018:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2017: 

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2016: 

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2015: 

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2014: 

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2013:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2012:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2011:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2010: 

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2009:

Zápisnice z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (VZKA) v roku 2008:

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk