Rada

Zápisnice z rokovaní rady v roku 2023:

Zápisnice z rokovaní rady v roku 2022:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2021:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2020:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2019:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2018:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2017: 

 Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2016:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2015:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2014:  

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2013: 

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2012:  

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2011:  

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2010:

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2009: 

Zápisnice z rokovaní Rady v roku 2008: 

Korešpondenčná adresa

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Slovanská 1, P.O.BOX 63,
810 05 Bratislava 15

IČO: 42 129 079

DIČ: 2022547703

Číslo účtu

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Úradné hodiny podateľňa

Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel:  +421 2 5726 75 25
E-mail: udva@udva.sk