Kontakty

Sídlo Úradu:
Slovanská 1
811 07 Bratislava

Poštová (korešpondenčná) adresa:
Slovanská 1
P.O.BOX 63
810 05 Bratislava 15

IČO:

421 290 79

Tel. číslo:

+421(0)2 5726 7525

Fax. číslo:

+421(0)2 5726 7500

Úradné hodiny podateľne:

Pondelok-Piatok

09:00-15:00

E-mailová adresa pre podateľňu:

udva@udva.sk

Číslo účtu:

SK79 8180 0000 0070 0031 8133
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

 

Generálny riaditeľ

Telefónne číslo:

E-mail:

Ing. Juraj Kvetko, PhD.

+421(0)2 5726 75 77

kvetko@udva.sk

Asistentka generálneho riaditeľa
Martina Bajtayová

+421(0)2 5726 75 25

bajtayova@udva.sk

Pracovníčka zodpovedná za skúšky
Danica Doláková

+421(0)2 5726 75 15

dolakova@udva.sk

Licenčná pracovníčka
Bc. Veronika Varechová

+421(0)2 5726 75 14

varechova@udva.sk


>