PDF Print

Zoznam audítorských spoločností

Úrad podľa ustanovenia § 10 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a o dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie zoznam audítorských spoločností.

Zoznam audítorských spoločností je verejne prístupný register vedený Úradom, ktorý do odovzdania Úradu dňa 17.3.2008 viedla Slovenská komora audítorov.

Zoznam audítorských spoločností (stav k 07.07.2016):

Zoznam aktívnych licencií audítorských spoločností

Zoznam pozastavených licencií audítorských spoločností

Zoznam zaniknutých licencií audítorských spoločností

Úplný zoznam audítorských spoločností

 

Dovolili by sme si Vás upozorniť, že nasledujúcim audítorským spoločnostiam boli opätovne vydané licencie (stav k 07.07.2016):

Zoznam opätovne vydaných licencií audítorských spoločností